terakkisanat

Ders-i İntibah: 'Anlamı Kavrama Dersi' veya 'Farkına Vardırma Dersi' olarak da ifade edebiliriz.
Terakki Sanat, insanın kendi zihninde uyanabilmesi için irade külliyesini kurması, yaşadığı coğrafya üzerine düşünmesi, kültür ve sanatı fark etmesi – fark ettirmesi adına hazırladığı bu konsept sergisinde, Ahmet Sarı'nın yağlıboya, akrilik ve zift kullanarak yaptığı 25 adet eserine ev sahipliği yapıyor.

Sergi katalog yazısında Ümit İnatçı: "… Ahmet Sarı'nın "Ders-i İntibah" diye adlandırdığı bu sergiyi oluşturan resimlerinde değişik damarlardan beslenen bir temsiliyet anlayışına tanık oluyoruz. Bir yandan eleştirel düşünceye yaslanan yeni-dışavurumcu bir eğilim, diğer yandan ise transavangard plastisite ve imge alaşımına yaklaşan bir resim anlayışı. Naif portrecilik girişimi gibi görünen ancak kıvamı tartılmış bir abartıyla karikatürize edilmiş öküz portrelerindeki insani duygu aktarımı empatiye yer vermeyecek kadar nötrleştirilmiştir. Bu eğilimi doğrulayan sadece biçimsel veriler değil, aynı zamanda malzeme kullanımı da bu hissiyat sıfırlama baskısının ipuçlarını ele veriyor. Zemine vurulan renklerin üzerine serilen zift tabakasını kazıyarak yeniden bir ışık keşfine yönelmesi, ressamın "derin ben(mou profond)"ine her türlü bireyoluş karartmasına rağmen ulaşma çabasını gösterir. Bu tür resimlerde sadece bir alt bilinç kazıması yapmanın gerekliliği üzerinden değil, aynı zamanda uygulamanın kendisinin bir göstergeye dönüşme olanağı üzerinden de anlamın izini sürmek gerekir. Nitekim stratografiler (üst üste istiflenmiş ince yüzey tabakaları) halinde bir birinin altından yüzeye çıkma çabası gösteren renkler politik bir imgeye dönüşebilmektedirler." ifadesiyle serginin içeriğini dile getiriyor.

1980 yılında Hatay'da doğdu. İlkokulu Hatay'ın Altınözü ilçesinde okudu. Antakya 23 Temmuz Merkez Lisesi'ni 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında tamamladı. 2000-2001 Öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı sanatlarını kazanarak 2005 yılında mezun oldu. 2003'ten beri Akbank Kültür ve Sanat Merkezi'nde Baskı Atölyesi yöneticiliğini yapmaktadır. İkinci kişisel sergisini Terakki Sanat'ta açacak olan sanatçı, birçok karma sergiye katılmış ve ödüller almıştır.

 

gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts09-as 001 ts09-as 002 ts09-as 003 ts09-as 004
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts09-as 005 ts09-as 006 ts09-as 007 ts09-as 008
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts09-as 009 ts09-as 010 ts09-as 011 ts09-as 012
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts09-as 013 ts09-as 014 ts09-as 015 ts09-as 016
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts09-as 017 ts09-as 018 ts09-as 019 ts09-as 020
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts09-as 021 ts09-as 022 ts09-as 023 ts09-as 024
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts09-as 025 ts09-as 026 ts09-as 027 ts09-as 028
gallery thumbnail
ts09-as 029
 
copyright