terakkisanat

Terakki Vakfı Sanat Galerisi, Beşiktaş Çağdaş / Mustafa Kemal Merkezi’nde bu sene üçüncüsü gerçekleşecek olan Sanat Galerileri Buluşması – II Fuarı’ndaŞehrin Aynası” isimli sergisiyle genç ve başarılı sanatçılar Burçin Erdi, Pelin Özgöçen ve Aslı Özok’un eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Sergide, yaşadığımız şehirde insanların birbirleriyle olan iletişim içindeki iletişimsizliğinin tuvale yansımasını göreceğiz. Aslında aynı ortak noktada olup, birbirlerini çözümleyemeyen ve doğru iletişim kuramayan insanların aynası olacak bu sergi.

BURÇİN ERDİ
1977 yılında Münih’de doğdu. 1996 – 98 yılları arasında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi MYO, İstanbul Mimari Restorasyon Eğitim’i aldı. 2003’de Mimar Sinan Üniversitesi, Prof. Mehmet Mahir, Prof. Cihat Aral, Prof. Şükrü Aysan, Yrd.Doç.Tanju Demirci Atölyesi & Hüsnü Koldaş Fresk ve Mozaik Atölyeleri’nden mezun oldu. Halen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanatta Yeterlilik Programı’na devam etmektedir.

Erdi tuvallerinde, günümüz insanının, parçalanan hayatlarındaki, kişisel bütünleşme çabasını, sembollerle örülmüş fantastik bir ifade diliyle yansıtır. Ona göre, gerçek hayattan sahnelerle bir araya gelen ruhsal parçaların soyut bir bütün oluşturma çabası, gerçek dünya ile tinsel dünya arasındaki çelişkiler bütünüdür….

PELİN ÖZGÖÇEN
1979 yılında İstanbul’da doğdu. 2003’de Mimar Sinan Üniversitesi, Mehmet Mahir ve Asım İşler Gravür Atölyeleri’nden mezun oldu. 2006’da Mimar Sinan Üniversitesi Resim Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. Halen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanatta Yeterlilik Programı’na devam etmektedir.

Özgöçen’in tuvallerinde kapı; gerçekle gerçek ötesi arasında kurulan karşıtlığın kesişmesidir. Aradan görünen sahnenin ritmi ve yumuşaklığı ile, kapının yapısındaki katılık; duyusal dünya ile dış gerçekliklerin farklılığını vurgulamak içindir.Günümüz dünyasındaki insanın iletişimsizliği ve ikilemi, kişinin gizli, saklanan, kabul edilmeyen yüzü olan gölge ile ifade ediliyor.

ASLI ÖZOK
1976 yılında İstanbul’da doğdu. 2003’de Mimar Sinan Üniversitesi Fresk Uygulama Atölyesi’nden mezun oldu. 2006’da Mimar Sinan Üniversitesi Resim Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. Halen, Resim Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanatta Yeterlilik Programı’na devam etmektedir.
    
Tuvallerinde kullandığı plastik elemanlar ile; ileri kapitalist ve tüketim toplumun, günümüz insanının üzerinde yarattığı etkileri irdeliyor. Balık, tüketim kaynakları arasında yok olan insan sürülerini, barkod ise bu tüketim çağını sembolize ediyor. Sanatçı küreselleşme olgusunun, çekici söylemlerinin yarattığı sıradanlıkları ve yok oluşları eleştirel bir bakış açısıyla tuvaline aktarıyor.

 
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts08-be 001 ts08-be 002 ts08-be 003 ts08-be 004
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts08-pö 005 ts08-pö 006 ts08-pö 007 ts08-pö 008
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts08-pö 009 ts08-aö 010 ts08-aö 011 ts08-aö 012
gallery thumbnail
ts08-aö 013