terakkisanat

Kökeni Latince "NATİVUS" olan Naif sözcüğü saf, doğal ve yapmacıksız anlamına gelir. Bu tür resimlerde sanatta tarih boyunca gelişmiş olan betimleme ve biçim kurallarının ya da çağdaş sanat kuramlarının izine pek rastlanmaz. Resmi uygulayan kimse, nesneleri en tanıtıcı özelliklerini vurgulayarak anlatır. Naif resim konularını genellikle güncel olaylardan, doğadan ve resmi yapan kişinin hayatındaki etkileşimlerinden alır.

Türkiye'de naif resmin, çağdaş Türk resminde yöreselleşme ve hatta ulusallaşma süreçleriyle yakından ilgili olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Naif resim uzun süre, batı etkilerinden uzaklaşmanın, kendi kaynaklarına dönmenin temel koşullarından biri olarak alınmıştır. Resme geç yaşlarda başlayan Fahir Aksoy naif bir duyarlığın en iyi bilinen ressamlarındandı.

Terakki Vakfı Sanat Galerisi, Naif resim sanatının en iyi temsilcilerinden biri olan ressam Esra Sirman'ın 40 adet presstuval üzerine akrilik eserlerini izleyiciyle buluşturuyor.

Sirman'ın resimlerinin en belirleyici özellikleri, naif olgusunun gereksinim duyduğu samimi bir coşku ve bir o kadar da fantazilerle örülü atmosferdir. Kültürel birikimi ve gözlemlediği her şey, resimlerinde yer almakta ve seçtiği konular çoğunlukla anlatımcı bir dille fantastik ve masalsı tadlar içerecek şekilde bir araya gelmektedir. Titiz bir çalışmanın ürünü olan resimleri kendi iç dünyasının dışa vurumu olarak nitelendirilebilir. Rengarenk doğa, hayvanlar, özellikle kediler, egzotik bitkiler kadar arkeolojinin önüne serdiği farklı ve gizemli dünyayı da resimlerine taşımaktadır.

İstanbul'da doğan Esra Sirman,1980'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji ve Prehistoria bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Fahir Aksoy'un kendisini naif olarak değerlendirmesinden sonra Türk Naifleri gurubuna dahil oldu ve onlarla beraber pek çok karma sergiye katıldı. 8. kişisel sergisini açacak olan Sirman, çalışmalarına İstanbul ve Bodrum'da devam etmektedir.

 

gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts10-es 001 ts10-es 002 ts10-es 003 ts10-es 004
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts10-es 005 ts10-es 006 ts10-es 007 ts10-es 008
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts10-es 009 ts10-es 010 ts10-es 011 ts10-es 012
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts10-es 013 ts10-es 014 ts10-es 015 ts10-es 016
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts10-es 017 ts10-es 018 ts10-es 019 ts10-es 020
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts10-es 021 ts10-es 022 ts10-es 023 ts10-es 024
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts10-es 025 ts10-es 026 ts10-es 027 ts10-es 028
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts10-es 029 ts10-es 030 ts10-es 031 ts10-es 032
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts10-es 033 ts10-es 034 ts10-es 035 ts10-es 036
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts10-es 037 ts10-es 038 ts10-es 039 ts10-es 040
gallery thumbnail
ts10-es 041