terakkisanat

Kökeni Latince “ NATİVUS” olan Naif sözcüğü saf, doğal ve yapmacıksız anlamına gelir. Bu tür resimlerde sanatta tarih boyunca gelişmiş olan betimleme ve biçim kurallarının ya da çağdaş sanat kuramlarının izine pek rastlanmaz. Resmi uygulayan kimse, nesneleri en tanıtıcı özelliklerini vurgulayarak anlatır. Naif resim konularını genellikle güncel olaylardan, doğadan ve resmi yapan kişinin hayatındaki etkileşimlerinden alır.

Türkiye’de naif resmin, çağdaş Türk resminde yöreselleşme ve hatta ulusallaşma süreçleriyle yakından ilgili olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Naif resim uzun süre, batı etkilerinden uzaklaşmanın, kendi kaynaklarına dönmenin temel koşullarından biri olarak görülür.

Esrâ Sirman’ın naif resimlerinde en belirleyici özellikler; samimi bir coşku ve bir o kadar da fantezilerle örülü atmosferdir. Kültürel birikimi ve gözlemlediği her şey, resimlerinde yer almakta ve seçtiği konular çoğunlukla anlatımcı bir dille fantastik ve masalsı tadlar içerecek şekilde bir araya gelir. Titiz bir çalışmanın ürünü olan resimleri kendi iç dünyasının dışa vurumu olarak nitelendirilebilir. Rengârenk doğa, hayvanlar, özellikle kediler, egzotik bitkiler kadar arkeolojinin önüne serdiği farklı ve gizemli dünyayı resimlerine taşıyan Sirman, İÜ Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji ve Prehistoria bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Fahir Aksoy'un kendisini naif olarak değerlendirmesinden sonra Türk Naifleri gurubuna dâhil oldu ve onlarla beraber pek çok karma sergiye katıldı. 11. kişisel sergisini açacak olan Sirman, yaşamına ve çalışmalarına tutkunu olduğu İstanbul ve Bodrum’da devam ediyor.

Terakki Sanat, sanatseverleri 2 Nisan’dan itibaren Naif resim sanatının en iyi temsilcilerinden biri olan ressam Esrâ Sirman’ı izleyicisiyle buluşturuyor.
 

gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts15-es 001 ts15-es 002 ts15-es 003 ts15-es 004
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts15-es 005 ts15-es 006 ts15-es 007 ts15-es 008
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts15-es 009 ts15-es 010 ts15-es 011 ts15-es 012
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts15-es 013 ts15-es 014 ts15-es 015 ts15-es 016
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts15-es 017 ts15-es 018 ts15-es 019 ts15-es 020
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts15-es 021 ts15-es 022 ts15-es 023 ts15-es 024
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts15-es 025 ts15-es 026 ts15-es 027 ts15-es 028
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts15-es 029 ts15-es 030 ts15-es 031 ts15-es 032
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts15-es 033 ts15-es 034 ts15-es 035 ts15-es 036
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts15-es 037 ts15-es 038 ts15-es 039