terakkisanat

Terakki Sanat, sanatseverleri Anadolu Üniversitesi’nin genç yeteneklerinden Turgut Akarsu, Baki Bodur, Adem Kipçak ve Ceyhun Yaman’ın sergisiyle buluşturuyor. Gençler farklı disiplinlerde olmalarına rağmen, bir araya geldiklerinde ortak bir noktada buluşmanın tadını izleyiciye aktarmayı başarıyorlar.

Yaşamda insan aklı, insan duygusu ve emeğiyle doldurulması gereken büyük boşluklar olduğu düşüncesiyle yüzeyin başına geçen bir ressam olarak, bu işte en büyük  yardımı malzeme estetiğinden alıyor. O, yüzeyi soyutla somutun her an çekiştiği bir serüvene dönüştürmeye çalışıyor. O, rastlantının gerçekte ne çok zaman ve emeğin eseri olduğunu iyi bildiğinden yüzeyi aralıksız arşınlıyor. Turgut Akarsu'nun çabası; kaostan izlenimler, nesneler, suretler getirmek; izlenimlerin oluştuğu mutfağı biraz olsun aralamak aslında.

Baki Bodur resimlerinde; fona sistemli bir şekilde yerleştirdiği devinimi yüksek çizgileri deneyimlediği yapılarla ilişkilendirip espası güçlendirerek hem yüzey hem derinlik imajını üst üste bindiriyor ve böylece izlenimi keyifli hale getirmeyi amaçlıyor.

Resimlerinde İstanbul'a olan özlemini korkularını yansıtan Adem Kipçak; birçok insanın fark etmediği veya görmezden geldiği açıdan bakıyor İstanbul'a. Kimi zaman kalabalığın yaratmış olduğu kargaşadan ve stresten uzak, kimi zaman da kalabalığın ta kendisi oluyor. Bu güzel şehrin ruhunu, formlarda ve renklerde yansıtarak; tüm hareketliliğine karşı, kıyıya - köşeye çekilmiş insanlarını ve yaşamını aktarıyor tuvallerine, bunlarda kendini görüyor.

Ceyhun Yaman resimlerinde; renk, leke ve biçimle buluşuyor. Standart portre anlayışı dışına taşan resimlerini, izleyici ile göz teması kurma üzerine kurguluyor. Portreler, belirli şahıs veya kişileri konu almadan, birden fazla kişinin karakteristik özelliklerinin bir araya toplanmasıyla ortaya çıkıyor. Ulaşmak istediği nihai hedef; resimlerinde ki duygusal yoğunluğu (insan ruhunu), farklı doku ve renk anlayışı yardımı ile izleyiciye aktarmak oluyor.

İşte tam da bu nedenle 19 Şubat, Perşembe günü gençlerle buluşmak dileğiyle…
 
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts15-ta 001 ts15-ta 002 ts15-ta 003 ts15-ta 004
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts15-ta 005 ts15-ta 006 ts15-ta 007 ts15-ta 008
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts15-ta 009 ts15-ta 010 ts15-bb 011 ts15-bb 012
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts15-bb 013 ts15-bb 014 ts15-bb 015 ts15-bb 016
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts15-bb 017 ts15-bb 018 ts15-bb 019 ts15-ak 020
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts15-ak 021 ts15-ak 022 ts15-ak 023 ts15-ak 024
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts15-cy 025 ts15-cy 026 ts15-cy 027 ts15-cy 028
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts15-cy 029 ts15-cy 030 ts15-cy 031 ts15-cy 032