,

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

(İzmir 1978)
1998’de Moskova Stragonova Devlet Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik Bölümü’nü kazandı. 2000^de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’ne yatay geçiş yaptı ve 2002 yılında Lisans derecesi alarak mezun oldu. 2010 yılında Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Ana Sanat Dalı’nda “Tarihsel Süreç İçerisinde Seramik Çanlar” başlıklı Yüksek Lisans tezini tamamladı. Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta ve Sanatta Yeterlik programına devam etmektedir.

Derin kökeni, estetiği ve kültürel anlamıyla çan, çok tanıdık bir ikon olarak karşımıza çıkar. Çan, kökeni tarih öncesi zamanlara dayanan, her çağda ve her uygarlıkta rastlanılan sembolleşmiş bir nesnedir. Çanlara yüklenen derin anlam, estetik ile birleşip bir de algısal anlamda ses devreye girince görsel bir ifadeye dönüşmesi kaçınılmaz olur. Gerek akustik gerekse estetik değeri ön planda olsun çanlar; dokunaklı ve görkemli etkiler bırakır.

Seramik malzeme, kimi seramik sanatçıları tarafından geleneksel yapısı içinde değerlendirir. Kimi seramik sanatçıları ise malzeme ve uygulama teknikleri bakımından zengin anlatı öğelerine sahip olan bu sanatın sınırlarını zorlar. Çan olgusunu biçimsel ve kavramsal olarak irdeleyen sanatçı bu sergi ile; tarih öncesinden yükselen büyülü tınıları günümüz estetik algısıyla yeniden yorumluyor.

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player