,

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

(Afyon 1984)
2002’de Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nden, 2010’da Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 2009-2010 yıllarında Universitat zu Köln’de bir yıl eğitim aldı. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Ana Sanat Dalı’nda ‘’Wabi-sabi Estetiğinin Japon Seramik Sanatına Etkisi’’ adlı yüksel lisans tez çalışması bitirdi. Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Ana Sanat Dalı’nda sanatta yeterlik eğitimine devam etmektedir.

Seramik, insanlık tarihinin ortak hafızasına üretmiş oldukları ile sıkı sıkıya bağlıdır. Toprağa bağlanan insanın, yerleşik tarihinin okunmasında başlıca kılavuz olan seramik, bu coğrafyanın başından geçen serüvenlerini, toprağa çentik atıp, pek çok büyük üslubu günümüze değin taşımıştır. Toprağın, insanlık ile birlikte yaşamın içinde gezinen hallerinde, kocaman bir serüvenin içinde, her daim var olan duruşu, zanaat ile sanat arasındaki ayrımların ortadan kalkan sınırlarının ardından anlatım dillerini ve var oluş ereklerini çoğaltmıştır. Zanaat ile sanat arasında bir yerlere ötelenmiş seramik, nesne ile bakmak arasına sıkıştırılmış kadın sanatçıya bir zemin oluşturmuştur.

Özer’in seramiğin özü olarak varsayılan “iç boşluğu” sessiz ve dingin bir hesaplaşma ile ortaya koyan çalışmaları, adeta gelenekselle modern arasında  bir gerilime işaret eder gibidir. Seramik sanatının işlevsel ve ilk formu olan kabın, saklamak, muhafaza etmek gibi kullanım amaçlarını, modern bireyin korunaksızlığı üzerinden tekrar okuyan bu çalışmalar, zaman zaman ipek kozalarını, arı kovanlarını andıran formları ile izleyiciye saklanacak güvenli bir yer sunmak ister gibidir.

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player