Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

(Konya 1952)
İstanbul İlköğretmen Okulu (Resim Semineri) ve İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (MÜGSF) Dekoratif Resim Bölümü'nde öğrenim gördü. Sanatçının eserlerinde, dışavurumcu ve lirik bir duyarlılığın doğal belirleyici olarak öne çıktığı ve bu yaklaşımda ancak son aşamada netleşen bazı figüratif imgelerin yer aldığı görülür.

Yalınlaştırmaya ve sadeleştirmeye yönelimli indirgemeci bir soyutlama anlayışına sahip olan Aydoğdu, kaygıların, kuşkuların, korkuların ve başkaldırının gizini, adeta resmin ruhuna işler. Nesneler biçimleriyle, dokularıyla ve özellikle içerdikleri kavramsal çağrışımlarla eserin simgesel anlatım gücünü etkili kılar. Sanatçı halen Ankara Batıkent'teki atölyesinde resim çalışmalarına devam etmektedir.

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player