Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

(Trabzon 1945)
İDGSA (şimdiki adıyla Mimar Sinan Üniversitesi) Resim Bölümü Adnan Çoker Atölyesi’nden 1971 yılında mezun oldu. Aynı yıl ilk solo sergisini açan Mustafa Ata, 1991 yılına kadar Avrupa ülkelerindeki sanat merkezlerinde araştırmalarda bulundu. MSÜGSF’den 2005 yılında emekli oldu.

Sanatçı, başlangıçtan beri “insan”ı, insan figürünü resimlerinin temeline oturtan, insan konusuyla yola çıkan bir ressam olmuştur. Onun insanlarında el, ayak, kaş, göz, kulak, burun aramak boşuna olur. Ata, insanın görünür davranışlarının gerisindeki duygusal dünyasının gizemine, nesnel dünyanın ötesine erişmiş gizemli işaretler gibi göğün ve yerin bulunmadığı sonsuz boşlukta, yüzeyle karşıtlık oluşturacak hareket ve ritmin renk oyunlarını çağrıştıran biçimiyle resmeder.

Süreklilik arz eden fırça izleriyle kurulmuş, figür kökenli soyutlamalarıyla öne çıkan bir sanatçıdır. Tek renkten oluşan zeminler üzerinde figüratif yapıların karşıtlık içeren gerilimli ilişkilerini resmeden Mustafa Ata, dinamik karakterli dışavurumcu bir etkinin peşindedir. Daha çok bireysel varoluş sorunu üzerinden odaklanan çalışmalarında Ata’nın kimlik ve cinsiyet tartışmalarına da denk düşen bir nihilist tavır içinde olduğu sezinlenir. Belirli ölçüde karamsarlık ve kasvet de içeren bu fantastik figür yorumlamalarının, psikolojik kavramlarla açıklanabilecek bir gerilimle yüklü oldukları açıkça görülür.

Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda karma sergiye, fuara, bienale katıldı. Pek çok ödül kazandı. Sanatçı çalışmalarını halen İstanbul Şile'deki atölyesinde sürdürmektedir. 

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player