terakkisanat

Terakki Vakfı Sanat Galerisi, 26 Nisan'a kadar "Naifler" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergide, Naif sanatını kendilerine özgü ifade biçimleri ile betimlemiş ve bu alanda en çok tanınan sanatçılarımız; Şebnem ÇamdalıHikmet Karabucak, Zeynep San, Nihal Sıralar, Esra Sirman, Bengisu Yıldırımın eserleri yer alıyor.

Eğitim sürecine bağlı olmadan, dış gerçekliği akademikleşmiş yanılsama tekniklerine göre değil de, bireylerin yalnızca doğuştan getirdikleri kişisel yetenekleri sayesinde geliştirdikleri bir sanat dalı olan “naif resim”,  ülkemizin sanat yaşamındaki  en önemli zenginliktir. Soyut sanat kavramı dışında, 1960’lı yılların sonunda, basit ve fantastik öğelerin çarpıcı renklerle ifade edildiği naif resimler, çağdaş Türk resim sanatında daima önemli bir yer tutmuştur.

Sanatçılarımız, eserlerinde bu zenginliği yaşatarak, perspektifin, kuralların yadsıyışına ve çocuksu anlatıma önem vererek, kendi özel teknikleriyle ayrıntıları “masum bir gözle” algılayıp gözlemleyerek üretmişlerdir.
                         
Bu görselliği birlikte paylaşmak dileğiyle, sergimize bekliyoruz…

 

gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts08-ştç 001 ts08-ştç 002 ts08-ştç 003 ts08-ştç 004
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts08-hk 005 ts08-hk 006 ts08-hk 007 ts08-hk 008
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts08-hk 009 ts08-hk 010 ts08-zs 011 ts08-zs 012
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts08-zs 013 ts08-zs 014 ts08-zs 015 ts08-zs 016
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts08-ns 017 ts08-ns 018 ts08-ns 019 ts08-ns 020
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts08-ns 021 ts08-ns 022 ts08-ns 023 ts08-ns 024
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts08-ns 025 ts08-es 026 ts08-es 027 ts08-es 028
gallery thumbnailgallery thumbnailgallery thumbnailgallery thumbnail
ts08-es 029 ts08-es 030 ts08-es 031 ts08-by 032
gallery thumbnailgallery thumbnailgallery thumbnailgallery thumbnail
ts08-by 033 ts08-by 034 ts08-by 035 ts08-by 036
gallery thumbnailgallery thumbnailgallery thumbnail
ts08-by 037 ts08-by 038 ts08-by 039