terakkisanat

Terakki Vakfı Sanat Galerisi, sanatseverleri 4 Ekim’den itibaren ressam Saim Erken’in eserlerinden oluşan sergisiyle buluşturuyor.

1965 yılında Bilecik Gölpazarı’nda doğdu. 1987 yılında M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Muammer Öner Atölyesi’nden mezun oldu. 1990’da M.S.Ü. Resim Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Bugüne kadar bir çok kişisel sergi açan ve karma sergiye katılan ERKEN,  çalışmalarını halen İstanbul’daki atölyesinde sürdürmektedir.

Saim ERKEN’in resimlerinde figür ve diğer elemanların dizilişi resmi zaman ve mekandan soyutlamakta, bunun için seçilen elemanlar birbirleriyle ilişkideyken belli bir sürreal ortam oluşturmaktadır.

Doğayı mekan olarak seçip işlenen resimlerde, figürün doğada yalnızlığı dramatik bir öyküye dönüştürülmeden, yalın bir dille ifade edilmektedir. Figür ve diğer elemanlar geniş yüzeylerle kaynaşmakta, figürün diğer elemanlarla ilişkisi resmin enerjisini oluşturmaktadır.

Resimlerde renk, leke denetimini sağlamakta, resim soyut bir temel üzerine oturtulmaktadır. Kompozisyonlarda doğadan kopan insanların değerlerini yok etmesiyle oluşan “ DURUM “ sorgulanmaktadır. Figürü belli bir an dan çıkarıp dondurmak amaç edinilmiştir.

Figürlerinde belirgin bir karakter özelliği sunacak fiziki unsurlara yer vermeyen sanatçının amacı, figürlerini idol haline getirmemektir. Türk resminde neredeyse pentürün kendisiyle özdeşleşen bu tutum, Saim Erken’in resim yapma mantığına uygun olmayan bir gelişimdir. Onun için önemli olan figür değil, resmi resim yapan tüm unsurların bir arada düzenlenmesidir.
 

gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts05-se 001 ts05-se 001 ts05-se 003 ts05-se 004
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts05-se 005 ts05-se 006 ts05-se 007 ts05-se 008
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts05-se 009 ts05-se 010 ts05-se 011 ts05-se 012
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts05-se 013 ts05-se 014 ts05-se 015 ts05-se 016
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts05-se 017 ts05-se 018 ts05-se 019 ts05-se 020
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts05-se 021 ts05-se 022 ts05-se 023 ts05-se 024
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts05-se 025 ts05-se 026 ts05-se 027 ts05-se 028
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts05-se 029 ts05-se 030 ts05-se 031 ts05-se 032
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts05-se 033 ts05-se 034 ts05-se 035 ts05-se 036
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts05-se 037 ts05-se 038 ts05-se 039 ts05-se 040
gallery thumbnail gallery thumbnail
ts05-se 041 ts05-se 042