terakkisanat

Terakki Vakfı Sanat Galerisi, sanatseverleri 3 Mart’tan itibaren Sinem Çimen’in “Kalabalık Yalnızlıklar” isimli kişisel sergisi ile buluşturuyor. 27 adet tuval üzerine akrilik eserin yer alacağı sergi 2 Nisan'a kadar devam edecek.

Sanatçı resimlerinde, bireylerin içe dönüklüklerini, kalabalık mekânlardaki yalnızlıklarını ve iletişimsizliklerini irdeliyor. Her insanın hayatında, boyutları ve etkileri farklı olsa da dağılmaların ve parçalanmaların olduğunu düşünen Çimen; parçalanmış bir yüzeyde insan ve mekân olgularını ele alıp, bunları birbirinden keskin hatlarla ayırmadan, bir bütünlük içerisinde tuvale aktarıyor. Bilindik mekânlar ve ortamı paylaşan insanlar parçalanmış şekilde sunularak, izleyiciye farklı deneyimler yaşatmak amaçlanıyor.

Kaya Özsezgin; "… İlk bakışta grafiksel biçim şemasının renk alanlarını belirgin yapan etkisi ağır basıyor görünse de, Sinem ÇİMEN bu etkiyi pentürden yana dönüştürerek kullanmakta başarılı oluyor. Sanatçı, eserlerinde fotoğrafa özgü bir yapısallığı düşündüren solarizasyon tekniğinde tanık olduğumuz biçimleri, pentürden yana değerlendiriyor… Ayrıca figürasyon bağlamında da figür, resim yüzeyinde dalgalı bir konuma sokarak ifade diline vurgu kazandırmış oluyor ki, kanımca Sinem'in resimlerini 'sanatçısına özgü' yapan da daha çok budur…" sözleriyle tanımlıyor.

1982 yılında Antakya'da doğan Çimen, 2001 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Öğretmenliği'ni kazanarak; 2005'te dereceyle (Fakülte Birincisi) mezun oldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 2006 yılında başladığı yüksek lisans öğrenimine bir dönem ara vererek, atama sonucu geldiği Hakkâri'ye yerleşti. 2009 yılında Yüksek Lisanstan mezun oldu. Çalışmalarını halen Hatay'da sürdürmektedir.

 

gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts11-sç 001 ts11-sç 002 ts11-sç 003 ts11-sç 004
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts11-sç 005 ts11-sç 006 ts11-sç 007 ts11-sç 008
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts11-sç 009 ts11-sç 010 ts11-sç 011 ts11-sç 012
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts11-sç 013 ts11-sç 014 ts11-sç 015 ts11-sç 016
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
ts11-sç 017 ts11-sç 018 ts11-sç 019 ts11-sç 020
gallery thumbnail
ts11-sç 021